Skip to main content Skip to search

Naše služby

Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence

 • zpracování účetních dokladů
 • tvorba finančních výkazů
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • příprava daňových přiznání (DPH, daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z nemovitosti)
 • statistické výkazy
 • rekonstrukce účetnictví
 • spolupráce s auditory
 • zastupování společnosti před státními institucemi (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení atd.)
 • účetnictví neziskových organizací

Ekonomické poradenství

 • tvorba cash-flow
 • finanční ukazatele společnosti
 • projekce hospodářského vývoje společnosti
 • návratnost investic
 • měsíční výkazy dle potřeb klienta

Mzdová agenda

 • zpracování mezd
 • zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daní
 • personální poradenství
 • cestovní náhrady, použití služebních aut pro soukromé účely, stravenky

Digitalizace účetní závěrky

 • digitalizace potřebných listin
 • zaslání na obchodní rejstřík
Naše účetní služby