Skip to main content Skip to search

Kontakt

NAPIŠTE NÁM

  Kancelář společnosti

  N.L.P.V.D. s.r.o.

  Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 – Smíchov

  Telefon: +420 724 238 743
  E-mail: info@prazskaucetni.cz
  IČ: 05582270

  zápis v OR Ms Praha, značka C 266348

  Druhá adresa

  N.L.P.V.D. s.r.o.

  U libeňského pivovaru 1026/27

  180 00 Praha 8

  Mapa

  Zásady ochrany osobních údajů

  Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, průběžně zpřístupněné uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

  Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • výmaz a/nebo přenositelnost,
  • právu vznést námitku proti zpracování,

  a to prostřednictvím e-mailu provozovatele info@prazskaucetni.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

  Provozovatelem je společnost N.L.P.V.D. s.r.o., IČ: 05582270, se sídlem U Libeňského pivovaru 1026/27, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 266348.