Skip to main content Skip to search

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Daňový kalendář

daň silniční – 31.01.2023 – daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

daň z nemovitých věcí – 31.01.2023 – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023

daň z příjmů – 03.04.2023 – podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

daň z přidané hodnoty – 30.04.2023 – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů – 02.05.2023 – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

daň z nemovitých věcí – 31.05.2023 – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

oznámení CRS (GATCA) – 30.06.2023 – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA – 30.06.2023 – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

daň z neočekávaných zisků – 03.07.2023 – podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků

daň z příjmů – 03.07.2023 – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

daň z přidané hodnoty – 31.07.2023 – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

daň z nemovitých věcí – 31.08.2023 – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty – 30.09.2023 – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z přidané hodnoty – 30.09.2023 – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z přidané hodnoty – 31.10.2023 – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

daň z nemovitých věcí – 30.11.2023 – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)